Kontaktlinser

Kontaktlinser er en ypperlig måte å korrigere synet på. Fordeler med kontaktlinser er at de gir et normalt synsfelt, ingen ser at du bruker synskorreksjon, dugger ikke, overlegne ved sport og fritidsaktiviteter, gir i noen tilfeller bedre syn enn med briller.

Ulike typer kontaktlinser

Det finnes etter hvert mange typer og materialer i kontaktlinser. I tillegg kommer det stadig nye produkter på markedet. Under følger en rask oppsummering av de ulike linsetypene. De forskjellige linsetypene har ulike fordeler og ulemper. Vi hjelper deg og finne den optimale kontaktlinsen, til dine øyne og ditt behov. 


Daglinser:
Daglinser eller engangslinser er linser som brukes kun en gang, før de kastes/byttes. Dette gjør at du alltid har friske og sterile linser. Med denne typen linser slipper man bruk av rensevæsker.
Daglinser kan korrigere de fleste styrker, men personer med større hornhinneskjevheter kan ikke forvente et optimalt syn med disse linsene.

Døgnlinser:
Dette er linser utviklet av det nye og moderne materialet silikonhydrogel. Linsematerialet slipper igjennom så mye oksygen, at øynene kan ha på linsene sammenhengende inntil 30 døgn. Disse linsene finnes etter hvert i de aller fleste styrker.
Døgnlinser kan være et godt alternativ til laseroperasjon.

Månedslinser:
Månedslinser er linser som man tar av og på hver dag, og som byttes månedlig. Disse linsene krever rengjøring og oppbevaring i linsevæske. 
Månedslinser finnes i nær sagt alle styrker og materialer. 
 
Konvensjonelle linser:
Dette er linser som man bruker fra 3 mnd til et år før man bytter dem. Byttefrekvensen avhenger blant annet av materialet i linsen, tårefilm og beleggsdannelse. Linsene kommer i alle mulige styrker, krumninger, design, farge etc. Disse kan lages spesielt til dine øyne om det skulle være nødvendig. Dette er linser som for det meste blir brukt på kompliserte styrker og/eller hornhinner. Her kreves også rensing og oppbevaringsvæske.

http://kleppesto-optikk.no/kleppesto-optikk/bilder/kontaktlinser02.jpgFargede og kosmetiske linser:
Vanligvis for å endre eller forsterke øyefargen man har, eller for å endre utseende på øyet ved bruk av motiver på linsen, slik som et katteøye eller lignende. Det finnes også spesialdesignede linser som lages for å skjule et kosmetisk sjenerende øye (etter f.eks en øyeskade).

Harde kontaktlinser:
Brukes ikke så mye i dag på grunn av lang tilvenningstid. Harde kontaktlinser har likevel mange fordeler sammenliknet med myke linser. Blant annet er optikken som regel bedre i en hard kontaktlinse. Noen mennesker med uregelmessige hornhinner og/eller store hornhinneskjevheter, som f.eks keratokonus, vil kun se godt med harde kontaktlinser. Deres syn er såpass spesielt at verken myke linser eller briller gir et tilfredsstillende syn. Det er få optikere igjen som tilpasser denne typen linser, men vi tilpasser fortsatt til dem som har behov for det.

Er det trygt å bruke kontaktlinser?

http://kleppesto-optikk.no/kleppesto-optikk/bilder/kontaktlinser03.jpgBruker du kontaktlinser som foreskrevet og følger opp med anbefalte øyekontroller er kontaktlinsebruk trygt og sikkert.

Det viktigste du som kontaktlinsebruker må passe på, er din egen hygiene når du håndterer linsene. Pass på at du alltid vasker hendene grundig før du håndterer kontaktlinsene. Dette gjelder også ved bruk av endagslinser og døgnlinser.

Hvis du bruker kontaktlinser på en måte som ikke er foreskrevet, kan det skape irritasjon på hornhinnen. Det betyr f.eks at en standard månedslinse ikke skal brukes lengre enn 30 dager, en endagslinse skal kun brukes en dag, og døgnlinser skal maksimalt være inne i dine øyne 30 døgn (du kan gjerne ta den ut oftere for rengjøring). 
Noen av oss er plaget med allergier (vår og sommer), man kan bli forkjølet, og man  kan oppleve at dagsformen varierer. Det er derfor viktig at du gjør en egenkontroll av øynene dine, og vurderer om du skal bruke kontaktlinsene i slike situasjoner. 

Ved egenkontrollen undersøker du:

  • Ser jeg like skarpt som jeg pleier? - Ser du dårligere enn vanlig med linsene, bør du vurdere å bruke briller en periode i stedet.
  • Kjennes øynene bra ut. - Er det tegn til svie, kløe, ubehag e.l. bør du ikke bruke kontaktlinsene.
  • Ser øyenene normale ut? Hvis øyne er røde, eller om det er puss i øyekroken er dette et signal om at øynene ikke har det helt bra. I slike situasjoner er det fornuftig å vente med kontaktlinser et par dager. 

Ubehag og plager som vedvarer utover et par dager, eller som tiltar, bør straks undersøkes. For akutte plager trenger du ikke time på forhånd hos oss. Kom innom, og vi tar en undersøkelse av øynene dine umiddelbart. Ved behov henviser vi deg til øyelege, der vi ser at legebehandling er nødvendig.

Hvorfor skal jeg til regelmessige kontaktlinseundersøkelser?

Øynene skal vare hele livet. Det er kontaktlinsene som skal slites og byttes ut regelsmessig, ikke øynene. Kontaktlinsene kan i noen tilfeller påvirke viktige deler i det fremre øyet på en ugunstig måte 


Ved regelmessige kontroller fanges dette opp slik at mer hensiktsmessige kontaktlinser kan taes i bruk. Kontrollen tar også for seg øyehelseforhold som ikke nødvendigvis er knyttet til kontaktlinsebruken. Dessuten får du en kontinuerlig oppfølging av styrke og informasjon om nyheter som kanskje kan gjøre kontaktlinsebruken enda bedre. 

Dersom du bruker kontaktlinser til dagbruk anbefaler vi deg å kontrollere øynene minst 1 gang i året. Bruker du kontaktlinser som du sover med, 2 ganger pr år.